musique contemporaine

BnF - partitions de musique contemporaine notice originale

"Ma shi wen tong" yu han yu yu fa xue : "ma shi wen tong" chu ban bai nian (1898-1998) ji nian wen ji / hou jing yi, shi guan gan zhu bian ; 《马氏文通》与汉语语法学 : 《马氏文通》出版百年(1898~1998)纪念文集

Type

notated music
 

Genre(s)

oeuvre(s) musicale(s)
 

Forme(s)

document imprimé
 

Cette ressource est disponible chez l'organisme suivant : Bibliothèque nationale de France

Identification

Titre

"Ma shi wen tong" yu han yu yu fa xue : "ma shi wen tong" chu ban bai nian (1898-1998) ji nian wen ji / hou jing yi, shi guan gan zhu bian ; 《马氏文通》与汉语语法学 : 《马氏文通》出版百年(1898~1998)纪念文集
 

Nom(s)

Hou, Jing yi (éditeur scientifique)
 
Shi, Guan Gan (éditeur scientifique)
 

Publication

shang wu yin shu guan (Bei jing) ; 商务印书馆 (北京), 2000
 

Description

Sujet(s)

Chinois (langue) -- Grammaire
 

Localisation

Envoyer la notice

Bookmark and Share 
 

Identifiant OAI

 

Date de la notice

2010-06-09 02:00:00
 

Identifiant portail

 

Contact